TOOLSE PUHKEKÜLA KODUKORD

 1. Majutuse ja muude teenuste eest tasub külastaja Toolse Puhkeküla esitatud ettemaksuarve alusel.
 2. Võtmed väljastatakse külastajale sisseregistreerimisel.
 3. Väljaregistreerimine lahkumise päeval hiljemalt kell 12:00. Hilisem lahkumine on võimalik eelneval kokkuleppel.
 4. Võtmete kaotamisel või nende mitte tagastamisel vastutab külastaja lukkude vahetamisega seotud kulude eest. Kaotatud võtme eest tuleb väljaregistreerimisel tasuda 15 eurot.
 5. Toolse Puhkeküla ei vastuta külastaja isiklike asjade kadumise eest puhkekülas. Puhkemajast või kämpingust lahkumisel palume alati kontrollida, et uks oleks lukus ja aknad suletud.
 6. Ürituse kontrolli alt väljumine, vandalism, korrale mitte allumine, kaaskülastajate oluline häirimine või muu selline tegevus annab Toolse Puhkekülale õiguse üritus viivitamata lõpetada (ilma tagasimakseid tegemata). Klient vastutab ka kõikide temaga kaasas olijate tegude eest. Kui keegi kliendi seltskonnast tekitab rendileandjale kahju, siis vastutab klient.
 7. Prügi visatakse tubades ja õues asuvatesse prügikastidesse. Prahi maha viskamine ja muul viisil looduse reostamine on keelatud.
 8. Suitsetamine ainult ettenähtud kohtades. Hoonetes ja tubades ei ole suitsetamine lubatud. Õues suitsetamisel ei visata konisid maha, vaid pannakse tuhatoosi või selleks ettenähtud kohta.
 9. Grillimine ja lõkke tegemine toimub ainult selleks ettenähtud kohtades. Grillimise ja lõkke tegemise juures tuleb külastajal kindlasti tagada pidev järelevalve ja tuleohutusnõuete järgimine.
 10. Lemmikloomad on lubatud eelneval kokkuleppel. Palume Teil loomade järel puhtust hoida ning neid järelevalveta mitte jätta. Kaasavõetud lemmikloomad ei tohi ohustada ega häirida Toolse Puhkeküla külalisi.
 11. Öörahu on Toolse Puhkekülas kell 23:00 – 07:00. Öörahu rikkumiseks loetakse igasugust teisi külalisi häirivat lärmi.
 12. Külastaja kohustub puhkekülas täitma sanitaar-, hügieeni-, elektriohutus- ja tuleohutusnõudeid.
 13. Külastaja kohustub viivitamatult Toolse Puhkeküla töötajatele teatama puhkekülas toimunud avariist, tulekahjust, õnnetusest jms sündmusest, samuti sellise sündmuse toimumise ohust ning võtma viivitamatult tarvitusele abinõud sellise ohu või toimunud sündmusest tuleneda võiva kahju ärahoidmiseks ja vähendamiseks.

Tulekahju korral teavitage viivitamata häirekeskust numbril 112.

 1. Auto tuleb jätta parklasse.
 2. Kodukorra tingimuste rikkumise korral on Toolse Puhkekülal õigus nõuda külastajalt leppetrahvi summas kuni 500 eurot. Leppetrahvi nõude esitamine ei välista täiendava kahjunõude esitamist.

MÕNUSAT JA OHUTUT PUHKUST !

%d bloggers like this: